Nabídka služeb

Provádím znalecké oceňování dle cenových předpisů a vyhlášek nemovitého majetku,tj. 

    -   objekty komerční,administrativní,průmyslové,skladové atd.,
    -   objekty pro bydlení a rekreaci,
    -   bytové a nebytové prostory,
    -   inženýrské stavby,
    -   veškeré stavební objekty jako příslušenství,
    -   všechny druhy pozemků,
    -   trvalé porosty jako součásti pozemků,
    -   věcná břemena.

 Provádím tržní odhady nemovitostí, stavebních objektů a pozemků.

 Vyhotovím Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek podle zákona č.72/1994  Sb.. či rozdělení práva k nemovité věci podle zákona č.89/2012 Sb.

Účel ocenění či odhadu

      -  zjištění ceny nemovitosti dle platných vyhlášek,
-  zjištění ceny nemovitosti pro účel darování,převodu či dědění vlastnického práva,
-  ocenění nemovitosti pro vklad majetku do obchodní společnosti,
-  stanovení ceny nemovitosti pro restituce a mimosoudní rehabilitace,
-  stanovení ceny nemovitosti pro výpočet odpisů,
-  zjištění ceny nemovitosti při podílovém a bezpodílovém spoluvlastnictví,
-  stanovení tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti,
-  oceňování práv odpovídajících věcným břemenům a další. 

 

 

Kontaktní údaje

Adresa:            Budečská 824/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2   
Telefon:            +420 776 330 126
E-mail:             latal@odhady.info

 


 

© mihal 2002