Kvalifikace – profesní předpoklady :

      - absolvent ČVUT Praha,Fakulta stavební,obor konstrukce a dopravní  stavby,
- absolvent postgraduálního studia Technického znalectví v oboru 
  stavebnictví a ekonomika při Ústavu soudního inženýrství při VUT v Brně,
- jmenování znalcem rozhodnutím předsedy Městského soudu v Praze 2 v roce 1996,č.j
  Spr.1607/94,
- absolvent kurzu Oceňování majetku pro bankovní účely u společnosti CEDUK s.r.o.,
- certifikovaný znalec pro oceňování nemovitostí staveb a pozemků společností 
  EUREX Zert podle EN 45013,

 Praxe :

     - činnost ve stavebnictví v letech 1992 – 2001,
    -  znalecká činnost a činnost odhadce majetku od roku 1996.

 

Kontaktní údaje

Adresa:            Budečská 824/30, Vinohrady, 120 0 0Praha 2   
Telefon:            +420 776 330 126
E-mail:             latal@odhady.info

 


 

© mihal 2002