Vážení návštěvníci,  

jsem soudní znalec jmenovaný Krajským soudem Praha 2 dne 16.4.1996 pro základní obory :

EKONOMIKA     -  odvětví ceny a odhady,se zvláštní specializací  oceňování 
                            nemovitostí   
STAVEBNICTVÍ -  odvětví stavby obytné a průmyslové.

Vypracuji        
            znalecké posudky a tržní odhady pro potřeby soukromých a
  právnických
    osob a státních orgánů v termínu do 14 dnů, popřípadě ve zkráceném
    termínu dle potřeb klienta a po vzájemné dohodě.
                
smlouvy v souvislosti s převodem,darováním či změnou vlastnického
 
    práva k nemovitosti

Poskytnu        
činnost technického dozoru investora (TDI), poradenství a konzultace
    
v oblasti stavebnictví.

Zajistím          
rozpočtové ocenění stavebních prací a dodávek ve výstavbě.

 Jsem členem Komory soudních znalců ČR a od roku 2002 certifikovaným znalcem pro oceňování staveb a pozemků společností pro certifikaci pracovníků dle EN 45013 EUREX Zert.

 Oblast mé působnosti není nijak omezena.

 

Kontaktní údaje

Adresa:            Budečská 824/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2   
Telefon:            +420 776 330 126
E-mail:              latal@odhady.info

 


 

© mihal 2002